Kollage "Berättelser i en stad" (2016)

Berättelser i en stad

8 MARS 2016 - 5 FEBRUARI 2017 

Berättelser i en stad

I utställningen Berättelser i en stad möter besökaren glimtar från Umeå 1860 fram till idag, ur arkiv, intervjuer och museets insamling På salongen.

 I vår umeåutställning finns några berättelser om staden, där kvinnor organiserat sig i föreningar och samarbetat för att förändra samhället. Det är berättelser där vi har hittat en röd tråd mellan skidåkning, kampen för allmän och lika rösträtt och den samiska kampen för demokratiska rättigheter. Vi har även hittat en tidig berättelse om vegetarianism där umeåbor redan 1914 önskade sig en vegetarisk restaurang.

Kvinnor har påverkat politik och samhällsdebatter genom att skapa alternativa maktarenor. Föreningar fortsatte vara viktiga även under 1970-talet, då kvinnor kämpade för att få arbete och ett politisk inflytande. Gemensamma teman är mod, engagemang, kamp och viljan att skapa ett bättre samhälle.

Vi hoppas att Berättelser i en stad ska väcka nya minnen att spara för framtiden.

Christina Florin under invigningen 8 mars.

Christina Florin under invigningen 8 mars.

Speciellt tack till

Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
Västerbottens museum
Skellefteå musuem
Kvinnohusföreningen i Umeå
Lantmäteri – geografiska data, Umeå kommun
Gunilla Nordenfors, Kvinnojouren
Christina Florin, Stockholms Universitet
Kerstin Norlander, Umeå Centrum för Genusstudier, Umeå Universitet
Gunilla Brinck, Agneta Norberg och Agneta Lundström, f.d. medlemmar i Kvinnor och Arbete i Västerbotten
Rolf Hugosson, Centrum för regionalvetenskap, Umeå Universitet
Kajsa Kuoljok, Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
Sax och kam, Wow, Swedish Beauty Factory, KällbergElmberg, Frisören