Ragnhild Haarstad, foto: Kjell Johansson

Upphovsmannen är en kvinna

Pressbilder

Kontakta maria.hedberg@umea.se

11 NOVEMBER 2017 - 13 MAJ 2018

uppphovsmannen Är en kvinna

Alma Haag   ellen dahlberg   Ragnhild Haarstad

Upphovsmannen är en kvinna är en utställning om tre pressfotografer - Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. Genom deras fotografier får vi ta del av presshistoria, kvinnohistoria och svensk samhällshistoria under 1900-talet.

Fotograf var ett kvinnoyrke under 1800-talet. I Sverige fanns mer än 400 fotoateljéer registrerade av kvinnor och Västerbotten låg i topp tillsammans med Gotland i antal. När fotografiet i början av 1900-talet tog plats i den tryckta pressen förändrades yrket. Antalet kvinnor som fotograferade minskade och det nya yrket pressfotograf skrevs in i historien som ett yrke för män.

En gammal resväska med fotografier och tidningsurklipp kom under arbetet med utställningen att hjälpa till att förändra bilden av pressfotografen i början på 1900-talet. I den fanns material från Alma Haag, en av Sveriges första pressfotografer. Haags berättelse blev startpunkt för både utställningen och berättelsen om pressfotografin ur ett kvinnohistoriskt perspektiv. Haags yrkesliv tillsammans med Ellen Dahlbergs och Ragnhild Haarstads spänner över nästan hundra år av pressfotografi. Om historien hade skrivits annorlunda, hur hade vi tänkt om yrket idag?

Upphovsmannen är en kvinna är producerad av Arianna Bommarco och Bettina Pehrsson för Marabouparken. Bommarco har tillsammans med Kvinnohistoriskt museum valt ut föremål som visas i Umeå. Utställningen lyfter frågor om makt, kön och klass kopplat till yrkesliv och historia.

"Om historien hade skrivits annorlunda hur hade vi tänkt om yrket idag?"