Introuktion till schyssta killar

Välkommen att besöka utställningen Schyssta killar med din klass. Utställningen Schyssta killar problematiserar normer kring kön – framförallt vad killar upplever att de förlorar genom att följa mansnormer.

Under hösten 2019 träffade ungefär 500 elever på Umeås gymnasieskolor museets pedagoger och undersökte och diskuterade utställningen tillsammans. Då vi förlängt utställningenstiden för Schyssta killar och den står till 15 februari 2020, erbjuder vi dig som pedagog att fortsätta besöka utställningen med din klass och använda det material som museets pedagoger tog fram. Det går att boka en kortare introduktion med museets värdar och även låna vårt pedagogiska rum om du vill diskutera utställningen med eleverna på plats.

UPPLÄGG
Efter en kort introduktion rekommenderar vi eleverna att gå fritt i utställningen, undersöka svaren och hitta något de blir berörda av. Låt eleverna dela och diskutera i smågrupper, samt redovisa för de andra och du som lärare fångar upp svaren i helgrupp.

Beroende på grupp och vilka reaktioner som kommer upp finns många möjligheter att jobba vidare med frågeställningar kring normer och kön. Mycket ofta kommer reflektioner kring normer om att män inte ska visa så mycket känslor eller att de inte lär sig prata om känslor. Med kopplingar till psykiska problem som depression och i förlängningen en högre risk att begå våldsbrott, eller att ha sämre kontakt med sina barn eller andra nära relationer. Utställningen har landat väl hos många elever oavsett kön och genererat många spännande diskussioner. Därför vill vi gärna att fler klasser fortsätter besöka utställningen.

NÄR? Visning + egen lektion kan bokas från 13 januari 2020 under ordinarie öppettider 11-17
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Ålder: årskurs 9 och gymnasium.
Tid: introduktion 10 minuter + egen tid att arbeta med materialet
Det finns möjlighet att boka vårt pedagogiska rum och vi kan erbjuda skrivplattor, pennor och utskrivna papper med elevuppgiften om så önskas.

Länk till bokning på kvinnohistoriskt.se Öppnas i nytt fönster.