Kvinnojouren släpper boken Omsorg till döds 1986.

25 nov: Kvinnojourens historia i Umeå

Fredag 25 november välkomnar vi två veteraner inom kvinnojoursarbetet, Agneta Lundström och Gunilla Nordenfors, för att berätta hur det gick till när Umeå kvinnojour startade 1979. De har tillsammans skrivit 3 böcker om kvinnojouren i Umeå. Omsorg till döds, Bryt tystnaden om sexualiserat våld mot kvinnor och barn och Tystnaden är bruten – ta ansvar. Titlarna på böckerna berättar något om hur kvinnojourens idéer utvecklades under den tiden.

Vi får möta två kvinnoliv som tog lite olika vägar och som möttes på bestämda punkter. De kommer att resonera om vad som får kvinnor att gå samman mot alla odds, motstånd och stöd de fick på vägen samt egna insikter från den tiden.

Gunilla Nordenfors är född i Kiruna och Umeåbo sedan ungdomstiden. Hon har varit allt från fritidsledare, städare och fackligt aktiv i den berömda städerskekampen i slutet på 70-talet, utbildad journalist, författare och en aktiv kvinnojourskvinna under hela jourens verksamma tid i Umeå. En riktig veteran.


Agneta Lundström är född i Umeå och har varit lärare, specialpedagog och senare lärarutbildare på Umeå universitet. Nu är hon forskare om lärare och konflikthantering i skolan. Under jourens första 10 år var Agneta aktiv i kvinnojouren.


Tid: 12.00 - 13.00 fredag 25 november 2016

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entré


I utställningen Berättelser i en stad möter besökaren nedslag i kvinnors organisering i Umeå under 1900-talet. Där finns bland annat berättelser om Kvinnohusockupationen och uppstarten av en Kvinnojour i Umeå.


25 november är FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.