12 okt: Lifestories - 27 samiska kvinnors historia

Liv-Inger Somby presenterar för första gången materialet i sin masteruppsats om samisk kvinnohistoria.

1994-96 intervjuade Liv-Inger 27 äldre samiska kvinnor, från 67 till 100 år, om deras liv till sin masteruppsats om samisk kvinnohistoria. Berättelserna har varit inlåsta i ett bankfack i 20 år i överenskommelse med kvinnorna och nu kan Somby berätta ur materialet för första gången.


Liv-Inger Somby bor i Guovdageaidnu, men är från finska sidan av Sápmi och är journalist och högskolelektor. Hon arbetar just nu på Sámi allaskuvla, där hon har ansvaret för studenter som läser en master i urfolksjournalistik. Liv-Inger har arbetat som journalist sedan 1984.


Tid: 18.00 - 19.15 torsdag 12 oktober 2017
Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entre

I samarbete med Såhkie Umeå sameförening

Samtalet är på norska.


Programpunkten är en fördjupning till utställningen Interruptions