Katarina in Blue, Cooper & Gorfer 2016.

Interruptions

Pressbilder

Kontakta maria.hedberg@umea.se

Program

17 juni
Vernissage

8 september
Politik, poesi & punk
Timimie Märak

14 september
Berättelser från projektet #vardagsrasismmotmig somsame
Katarina Hällgren & Tobias Poggats

28 september
Koder i samisk dräkt
Anna-Stina Svakko

12 oktober
Lifestories
- 27 samiska kvinnors historia
Liv-Inger Somby

Alla program är i samarbete med Såhkie, Umeå sameförening.

17 JUNI - 15 OKTOBER 2017

Interruptions

Cooper & Gorfer

En fotografisk utställning med porträtt av kvinnor i Sápmi, om deras berättelser, drömmar och arv av konstnärsduon Cooper & Gorfer.

I samarbete med Konstmuseet i Norr har konstnärsduon Cooper & Gorfer inom en samtida kontext utforskat avbrutna tidslinjer genom en stark och konfronterande porträttserie där kvinnor i den samiska kulturen* står i fokus. Utställningen visas nu på Kvinnohistoriskt museum under sommaren och hösten 2017.

Under en vinterkylig resa i svenska Sápmis norra delar samarbetade Cooper & Gorfer med samiska kvinnor med varierande bakgrund för att iscensätta och skildra deras berättelser. Istället för att objektivt och direkt återge det insamlade underlaget omvandlar Cooper & Gorfer sina intryck till en målerisk bild som åskådliggör reflektionerna och budskapen som framträder under de genomförda intervjuerna. Lager på lager av symbolism och berättelser förskjuter fotografiets ursprungliga realism. Bilderna bryts upp i delar för att omformulerade åter sammanfogas till en gåtfull, fragmenterad och dramatiserad helhet. Genom ett komplext utformat psykologiskt filter av utsatthet, drömmar och känslor förvrängs den iakttagbara verkligheten. Många av porträtten är tagna bakom ett lager av glas som utgör ett fysiskt och permanent lager av påverkan och avbrott. Detta lager återstår inaktivt, till störst del osynligt för att sedan plötsligt uppenbaras, ett lager som döljer eller skyddar delar av de porträtterade kvinnorna.

"Utställningens tema friktioner berör varje del av projektet. Från kulturella och politiska handlingar som inkräktat på och format den samiska kulturen, till de porträtterade kvinnornas personliga upplevelser"

Utställningens tema friktioner berör varje del av projektet. Från kulturella och politiska handlingar som inkräktat på och format den samiska kulturen, till de porträtterade kvinnornas personliga upplevelser. En mors vårdnadstvist om sin dotter, en ung flickas kamp mot cancer eller en åldrande samisk kvinnas minnen av diskriminering. Projektet söker som helhet att skildra sambanden mellan personliga upplevelser och de politiska och kulturella friktioner som än idag påverkar den samiska identiteten.
/Sarah Cooper & Nina Gorfer

Arbetet har även resulterat i den nyproducerade boken Interruptions. Boken finns att köpa i receptionen på Kvinnohistoriskt museum under utställningens visningstid.

*Samer är ett urfolk i norra Europa. Området Sápmi omfattar de nordliga delarna av Norge, Sverige och Finland, samt Kolahalvön.

Cooper & Gorfer består av konstnärerna Sarah Cooper (USA, 1974) och Nina Gorfer (Österrike 1979).
Cooper & Gorfer, vars samarbete startade 2006, lever och arbetar i Göteborg och Berlin. Deras arbete innefattar tydliga referenser till konsthistoria, myter och kulturarv. Cooper & Gorfers verk har visats i flera soloutställningar vid Hasselblads Center i Göteborg, Kulturhuset i Stockholm, Museum Angewandte Kunst i Frankfurt, CODA Museum of Contemporary Art i Apeldoorn, The National Museum of Photography i Köpenhamn och The DDC, 798 Art District i Peking som några exempel. Cooper och Gorfer har också publicerat böckerna SEEK Volume 01, Iceland, My Quiet of Gold, The Weather Diaries (alla Gestalten Verlag) och nu Interruptions (Thames & Hudson). Cooper & Gorfer representeras av CHRISTIAN LARSEN galleri i Stockholm.