Fotograf: Inger Harnesk

27 okt: Kvinnohus nu!

Under tre månader 1983 ockuperade 100 kvinnor i Umeå ett hus i centrum - Gula Villan. De krävde att huset skulle få användas som kvinnohus. Hör Kerstin Norlander från Kvinnohusföreningen berätta om ockupationen.

Tid: 18.00-19.00 torsdag 27 oktober 2016

Plats: Kvinnohistoriskt museum

Fri entre

I samarbete med Kvinnohusföreningen och ABF.


I utställningen Berättelser i en stad möter besökaren nedslag i kvinnors organisering i Umeå under 1900-talet. Där finns bland annat berättelser om Kvinnohusockupationen och uppstarten av en Kvinnojour i Umeå. Den 27 oktober ger Kerstin Norlander en fördjupning om ockupationen av Gula villan och den 25 november berättar Gunilla Nordenfors och Agneta Lundström om hur Kvinnojouren i Umeå startades.


Varmt välkomna till att ta del av fler berättelser om Umeå!