Tillgänglighet bild_ny

TillgÄnglighet

Byggnaden Väven

Väven är en stor byggnad som sträcker sig över ett helt kvarter och ligger i sluttning från Storgatan ner mot älven. Sidogatorna har brant lutning. Vävens våning 1 och 2 består av två byggnader som avdelas genom Strandgatan. Våning 3 och 4 täcker hela kvarteret. Strandgatan bildar en tunnel genom husets två första våningar. Byggnaden har tre stora trapphus, de är svarta från golv till tak och kan användas som riktmärken. Rulltrappa finns vid entré Storgatan. Terrasser kan nås utvändigt via trappor eller inifrån plan 4. Kvinnohistoriskt museum hittar du på plan 4 och vår besöksadress är Storgatan 46 A.

Entréer och tillgänglighet

Entré Storgatan 46 A: Svag lutning mot dörr, ledstänger finns. Sensorstyrda dörrar. Golv med svag lutning leder till höger mot bemannad informationsdisk och till vänster mot livligt inomhustorg. Rakt fram finns trapphus med hissar och rulltrappa samt informationstavla.

Entré Västra Rådhusgatan: Plan innergård. Karuselldörr med intilliggande slagdörr, har pollare med öppningsdon. Entrén leder in till en av bibliotekets informationspunkter. För personer som önskar lugn entré med mindre intryck och folk så är denna entré bra. Rakt fram ligger trapphus med hiss.

Entré Strandgatan: Plan trottoar till entrén, karuselldörr med intilliggande slagdörr som har dörröppnare. Rakt fram finns trappor och till vänster en ramp ner till kaféet som är bemannat. Bakom kaféet finns trapphus med hiss.

Entré Strandleden: Närmast fasaden finns plan gångväg. Från Strandleden finns trappor och ramp till entrén som har karuselldörr med intilliggande slagdörr. Pollare med dörröppnare. Entrén leder till kaféet.

Entré Thulegatan: Trappor till entrén, ramp saknas.

Att hitta inne i Väven

Ledstråk: Från huvudentrén vid Storgatan finns ledstråk i golvet fram till en informationstavla och vidare till en bemannad informationsdisk.

Informationsdiskar: De är gröna till färgen och finns oftast i närheten av trapphusen.

Toaletter, även RWC, samt skötrum: Vid trapphuset närmast älven finns toaletter på samtliga plan. Vid trapphus Thulegatan finns toaletter på plan 3 och 4. Toaletter finns en trappa ner från entré Storgatan (plan 2). Stor toalett med höj- och sänkbart skötbord finns på plan 4, bakom trapphus Storgatan.

Barnvagnsparkering: Finns på Plan 4, utanför hissen.

Förvaringsskåp: Låsbara förvaringsskåp i olika höjd finns en trappa ner från entré Storgatan, utanför toaletterna samt i garderoben vid Vävenscenen. Det finns förvaringsskåp och garderobavhängning i Kvinnohistoriskt museum för museets besökare.  

Tillgänglighet utifrån olika Behov

Besökare med rörelsenedsättning

Fyra entréer är tillgängliga. Kvinnohistoriskt museum på plan 4 kan nås med hiss eller ramp. Det finns många möjligheter att sitta ner och vila i alla delar av museet. Alla utställningar i Kvinnohistoriskt museum är möjliga att besöka som rullstolsburen person.

Terrasser kan nås inifrån byggnaden på plan 4. Det finns flera toaletter på varje våningsplan som rymmer rullstol och medhjälpare. I utrymmet för toaletterna på våning 2 finns RWC med takhängd personlyft (traverssystem). Medtag egen sele. Skötrummet på våning 4 har höj- och sänkbart skötbord.

Besökare med hörselnedsättning

Porttelefoner i pollarna i entréerna till Väven har förstärkare. Fasta hörslingor finns i museets reception, samt vid scenen i *rummet mellan utställningsrummen. Vissa utställningar på Kvinnohistoriskt museum kan upplevas vara livliga och kan ha hög ljudnivå.

Besökare med synnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning

Från entré Storgatan finns ett ledstråk i golvet som leder fram till en bemannad informationsdisk. I dag finns inga fler konstgjorda ledstråk i huset Väven och inte heller i Kvinnohistoriskt museum. Besökare kan få hjälp av personalen eller är hänvisade till att följa rummens väggar och möblering. Kvinnohistoriskt museum har en receptionsdisk där besökare kan få hjälp av personal.

På varje våningsplan syns trapphusen som stora svarta lådor med tydliga gröna siffror. Där finns även information om verksamheter på varje våningsplan. Väven har två skyltsystem, ett för biblioteket och ett för övrig verksamhet. Trapporna har ledstänger och kontrastmarkeringar. Hissarna har talad information, samt markerade knappar. De stora glasytorna har mörk och ljus markering.

Utställningarnas belysning kan variera i styrka och utställningar kan ibland upplevas som mörka.

Övriga funktionsnedsättningar

När det gäller astma och allergier är personalen informerade om att inte använda starka dofter eller parfymer. Materialvalen i Väven har gjorts utifrån användbarhet för personer med astma och allergier. Genomgående i huset Väven är det sten- eller trägolv.

Stomiopererade: Väven har många toaletter och en av dessa, RWC på plan 2, har stomispol.