Kollage: Kända kvinnor (2015)

Kända kvinnor

5 DECEMBER 2015 – 21 FEBRUARI 2016

KÄnda kvinnor

tolkade av midgårdsskolans elever

I den här utställningen möter du 17 kvinnor från olika platser i världen, från Burma till Mexiko, USA och Pakistan. 48 gymnasielever från Midgårdsskolan i Umeå har tillsammans med museet arbetat med utställningen. Här lyfter vi fram kända kvinnor ur historien.

Kvinnorna har levt och verkat i olika epoker, tidsspannet sträcker sig från 1600-talet men inkluderar även kvinnor som lever idag.Några av kvinnorna är erkända i den så kallade officiella historieskrivningen medan andra är mindre kända.

Eleverna i skolans historia-, foto-, grafisk kommunikation- och filmklasser har letat fram information, skrivit texter och gestaltat kvinnorna med hjälp av foto, affischer och film.

Resultatet kan du se på plats i utställningen Kända kvinnor.